Vlaanderen

Voetbal Vlaanderen heeft de ambitie om de kwaliteit van de jeugdopleiding binnen de Vlaamse voetbalclubs te optimaliseren, dit i.s.m. Double Pass. Hoe? Door middel van een objectieve evaluatie, adviesverstrekking en een erkend kwaliteitslabel. Double Pass maakt hierbij gebruik van een eigen ontwikkeld, wetenschappelijk onderbouwd en praktijk getoetst model. Dit brengt de kritieke succesfactoren, zowel op sportief als op organisatorisch vlak, van de jeugdopleiding objectief en gestructureerd in kaart.

Het resultaat van onze audit maakt deel uit van de voorwaarden om deel te nemen aan de provinciale of interprovinciale jeugdcompetitie georganiseerd door Voetbal Vlaanderen.

Wenst jouw club in te stappen in dit project?

Indien jouw club zich wenst in te schrijven voor een audit in een bepaald kalenderjaar én jouw club heeft géén audit gehad in de voorbije twee kalenderjaren, dan kom je in aanmerking voor een gesubsidieerde audit.

 • Indien u inschrijft tussen 15 oktober en 15 april  dan zal uw audit volgend najaar (augustus-december) plaatsvinden 
 • Indien u inschrijft tussen 15 april en 15 oktober dan zal uw audit volgend voorjaar (januari-maart) plaatsvinden

Inschrijven Algemene brochure Brochure 1e audit (GEW)

Het Double Pass model

Wat past het best bij mijn club?

Als club scoor je altijd wanneer je deelneemt aan een Double Pass audit. Bij volledige deelname ontvangt de club een Basic Quality label. Het moet echter de ambitie zijn van elke club om te streven naar een sterrenlabel.

Audit Elite

Hoe gaat het in zijn werk?

Neem contact met ons op.

Kwaliteitslabel
Neem contact met ons op.

Prijs

Neem contact met ons op.

Audit Interprovinciaal

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Uploaden documentatie door de club
 • Documentaire analyse door een Double Pass assessor
 • Interviews op de club
 • Trainingsevaluaties
 • Wedstrijdevaluaties
 • Rapport bij de club
 • Ontvangst kwaliteitslabel tijdens Quality in Sports Happening

Inschrijven Contact

Kwaliteitslabel
   [ ], of Basic Quality Label

Prijs: € 3.027* **

Eigen inbreng (club) € 1.592
Bijdrage VV € 1.435
Totaal* € 3.027

*Prijs exclusief btw
** Prijs onder voorbehoud van de goedkeuring van Sport Vlaanderen

Audit Provinciaal

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Uploaden documentatie door de club
 • Documentaire analyse door een Double Pass assessor
 • Interviews op de club
 • Trainingsevaluaties
 • Wedstrijdevaluaties
 • Rapport bij de club
 • Ontvangst kwaliteitslabel tijdens Quality in Sports Happening

Inschrijven Contact

Kwaliteitslabel
Basic Quality of   

Prijs: 3.027 euro* **

Eigen inbreng (club) € 1.018
Bijdrage VV € 2.009
Totaal* € 3.027

*Prijs excl. btw
** Prijs onder voorbehoud van de goedkeuring van Sport Vlaanderen

Audit Gewestelijk / Indoor

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Uploaden documentatie door de club
 • Documentaire analyse door een Double Pass assessor
 • Interviews op de club
 • Trainingsevaluaties
 • Rapport bij de club
 • Ontvangst kwaliteitslabel tijdens Quality in Sports Happening

Inschrijven Contact

Kwaliteitslabel
Basic Quality of  

Prijs: 1.901 euro* **

Eigen inbreng € 190
Bijdrage VV €1.711
Totaal* € 1.901

*Prijs excl. BTW
** Prijs onder voorbehoud van de goedkeuring van Sport Vlaanderen

Wenst de club nog een stap verder te gaan dan de audit?

**Optie 1:
Online enquête van ouders, trainers en jeugdverantwoordelijken

Deze enquête omvat:

 • Online module om enquêtes uit te sturen naar alle stakeholders binnen uw club (geautomatiseerde bevraging)
 • Grafieken en data-analyse inzake:
  • Betrokkenheid jeugdverantwoordelijken, ouders en trainers bij de club
  • Clubprofiel: dit geeft u een algemeen beeld hoe uw club gepercipieerd wordt door uw trainers en de ouders
  • Voetbalprofiel van uw club: dit geeft u een algemeen beeld van hoe uw club gepercipieerd wordt door uw trainers en de ouders van uw spelers.
  • Tevredenheidsanalyse bij trainers
  • Perceptie van de ouders over de club
 • Benchmarking met vorige enquêtes (indien u reeds vorige bevragingen heeft uitgevoerd). De grafieken worden permanent bijgewerkt op basis van de ingevulde enquêtes.

Contact

Voorbeelden van resultaten die jullie kunnen verkrijgen dankzij de online enquête

Prijs: 99 euro*

* Prijs excl. btw
** Indien u een geldig auditverslag heeft

** Optie 2:
Actieplan voor de jeugdopleiding

Dit is een mini-workshop van vier uur waarin het actieplan voor de jeugdopleiding in detail overlopen wordt.

Contact

Prijs: 689 euro*

*Prijs excl. btw
** Indien u een geldig auditverslag heeft

** Optie 3:
Diepgaandere praktijkanalyse

Deze omvat:

 • Trainingsevaluaties (globaal en detailanalyse via Double Pass applicatie van drie extra trainingen)
 • Wedstrijdevaluaties (detailanalyse via Double Pass applicatie van twee extra wedstrijden)
 • Rapport met diepgaand inzicht in technisch niveau
 • Bespreking op de club

Contact

Prijs: 1837 euro*

*Prijs excl. btw
** Indien u een geldig auditverslag heeft

Overzicht Double Pass clubs

Zet ook jouw jeugdopleiding op de kaart met een erkend Double Pass kwaliteitslabel!

sheds plans Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message