Boodschap van Voetbal Vlaanderen en Double Pass

Beste jeugdverantwoordelijken, jeugdcoördinatoren, TVJO’s en jeugdvoorzitters

Eerst en vooral hopen we dat het goed met jullie gaat en dat jullie familie gezond en wel is in deze moeilijke periode.

We worden vandaag geconfronteerd met een zeldzaam, onverwacht en hoogst onwaarschijnlijk fenomeen die een enorme impact op verschillende aspecten van onze manier van leven heeft. Hierbij werd het voetbal eveneens niet gespaard.

Wij merken en voelen nog meer hoe belangrijk voetbal eigenlijk in ons leven is en hoezeer we het missen. De huidige situatie brengt ook veel onzekerheid met zich mee. Hoe zal jullie voetbaltoekomst er uit zien? Welke impact zullen de maatregelen van de nationale veiligheidsraad de komende weken en maanden op jullie functioneren binnen jullie voetbalclub hebben?

We denken dat het nuttig kan zijn om deze moeilijke periode aan te grijpen om te reflecteren en zich bijvoorbeeld de volgende vragen te stellen:

 • Hoe bouwen jullie weerbaarheid op ten opzichte van deze negatieve gebeurtenissen en, nog belangrijker, hoe kunnen jullie deze positief veranderen. Hoe kunnen jullie deze situatie met andere woorden naar opportuniteiten binnen jullie club ombuigen? Misschien kan een quote van de wereldrecordhouder op de marathon, Eliud Kipchoge, ons hierbij aan het nadenken zetten.
  Als je verandering begrijpt en leert accepteren, dan ben je overal op voorbereid en kom je nooit voor verrassingen te staan

 • Zullen deglobalisering, werken en leren op afstand en social distancing deel uitmaken van het ‘nieuwe normaal’ en van de nieuwe sportieve, sociale en economische wereld?

Vanuit Voetbal Vlaanderen en Double Pass hebben wij nagedacht over deze vragen. En vooral op het gebied van deglobalisering, wat normaliter zal leiden tot een meer lokaal en nationaal denken, met meer aandacht voor productiviteit van eigen bodem.

Dit alles heeft gevolgen voor de toekomst van bedrijven, sportorganisaties maar ook voor jullie club en jeugdopleiding. Zo denken wij dat een aangepast korte termijn plan noodzakelijk is en het herdenken van een lange termijn plan wenselijk is.

 • Het korte termijn plan (actieplan) zal er zijn om de kloof naar een min of meer normale situatie tijdens de komende maanden met succes te overbruggen.
 • Het lange termijn plan zal moeten rekening houden met het ‘nieuwe normaal’. Creatief en “out-of-the box” denken zal waarschijnlijk onze grootste uitdaging worden.

Wij geven jullie graag bij de opmaak en realisatie van jullie actieplan een aantal ideeën mee die een leidraad kunnen zijn om – zowel tijdens als post- Corona – als jeugdopleiding en als club met respect voor jullie eigenheid sterker dan voorheen te staan.

Jullie stakeholders hierbij zijn:

 1. Jullie staf (jeugdtrainers & ondersteunend personeel)
 2. Jullie huidige jeugdspelers en hun ouders
 3. Nieuwe jeugdspelers
 4. Andere voetbalclubs uit de regio
 5. Jullie gemeenschap/community
 6. Jullie voorzitter en bestuursleden van de club

 

 1. De staf (jeugdtrainers en ondersteunend personeel)

 • Thuis is tegenwoordig niet alleen een plek voor werk, maar ook – met de kinderen thuis – voor school, voor crèche of voor ontspanning. Ons advies is om jullie medewerkers te helpen een evenwichtige (en goed gestructureerde) omgeving te vinden. Daarom kunnen jullie hen, samen met jullie coördinatoren, ondersteunen door proactief en regelmatig individuele gesprekken met hen te organiseren. Ondanks het gemis aan de trainings- en wedstrijdomgeving op de club is ‘beschikbaar zijn’ voor jullie staf een eerste belangrijke pijler. Wees hierbij vooral een empathisch luisterend oor.

 • Deze periode geeft jullie de tijd om het voorbije seizoen – diepgaander dan andere jaren – te evalueren en verder te investeren in de ontwikkeling van jullie opleidingsplan. Wat zijn de sterke punten van de jeugdopleiding? Van welke kracht moeten we in de toekomst blijven uitgaan? En wat zijn de werkpunten waarmee we aan de slag kunnen om verder te groeien als jeugdopleiding?

 • Probeer iedereen te betrekken bij dit proces. Probeer een “go-for-it”-mentaliteit te creëren, zodat hun gedachten en creativiteit tijdens individuele en collectieve “online” bijeenkomsten gestimuleerd worden. Laat de trainers bijvoorbeeld eens noteren welke zaken van het opleidingsplan ze intensief willen benaderen in het volgende seizoen. Of betrek jullie stafleden met de voorbereiding van het nieuwe seizoen, zoals het bepalen van de niveaucodes voor elk team.

 • Ga hierbij aan de slag met “lerende netwerken”.
  Wat is eigenlijk een lerend netwerk? Dit is een vorm van collegiaal leren, waar gewerkt wordt in een vaste groep, tijdens meerdere bijeenkomsten rond een gezamenlijk thema.
  Organiseer online sessies waar jullie alle stafleden bij betrekken en discussieer hierbij bijvoorbeeld over specifieke voetbaltopics.

 • Onder het motto “samen staan we sterker” biedt deze periode de opportuniteit om iedereen in de club op een andere manier te leren kennen, waarbij sterke punten van bepaalde stafleden naar boven komen, waardoor deze in de toekomst nog beter kunnen ingezet worden bij het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen van de jeugdopleiding.

Wees als leidinggevende  nogmaals duidelijk over jullie ambitieuze jeugdvisie en toon respect voor jullie stafleden, om samen deze visie in de toekomst nog beter in daden om te zetten.
Laat hen meedenken en creëer voldoende draagvlak.

 1. De huidige jeugdspelers en hun ouders

 • Zichtbaar verbonden zijn met alle spelers en hun ouders is belangrijk. Probeer zodoende regelmatig te communiceren via jullie jeugdtrainers of ondersteunende staf. Vraag hen om de situatie van de speler en hun ouders te begrijpen en vraag om hoop en positivisme uit te stralen.

 • De fitheid en technische paraatheid van jullie spelers kan tijdens deze periode onderhouden worden via jullie jeugdtrainers. Dit kan door met spelers extra trainingsprogramma’s te delen, rekening houdend uiteraard met binnen- en buitenmogelijkheden. De trainers kunnen de spelers ook stimuleren door de programma’s en opdrachten te laten filmen door hun ouders (of door de spelers zelf).
  Of laat spelers zelf opdrachten (“challenges”) voor mekaar bedenken.

 • Deze periode is ook een gelegenheid om het opleidingsplan van de club en de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de spelers verder in collectieve en individuele digitale sessies uit te werken.

 • Tevens bieden deze contacten kansen om de rol van de voetbalouder te verduidelijken, alsook de ouders te betrekken bij de werking van de club. Maak hen warm om in de toekomst als vrijwilliger aan de slag te gaan en zo de club te helpen deze moeilijke periode door te komen.
 1. Nieuwe jeugdspelers (reeds aangeworven of nog aan te werven)

 • Reeds aangeworven spelers:
  Het onthaal van nieuwe spelers is belangrijk waarbij jullie ze kunnen informeren over de werking van de club (via brochures, digitale gesprekken, instructieclipjes, …).

 • Nog aan te werven spelers:
  Focus hier vooral op het aanwerven van spelertjes in de jongste leeftijden (U6 en U7). Dit zijn jongens en meisjes die voor het eerst gaan voetballen en die jullie later dankbaar zullen zijn voor de geboden kansen. Een sterke brede basis onderaan jullie clubpiramide zorgt voor duurzaamheid binnen jullie clubwerking.
 1. Andere voetbalclubs uit de regio

Intensiveer ook jullie relaties met clubs in de regio op de verschillende niveaus van gewestelijk, provinciaal, interprovinciaal en elite met het oog op een optimale rekrutering, uitwisseling van gedachten en samenwerking “tout court”.

 1. De gemeenschap/community

 • Deze periode kan een momentum zijn om ook jullie relaties met de lokale overheid, scholen, sponsors, ouders, kansarme kinderen en andere belanghebbenden van jullie gemeenschap te intensifiëren.

 • Denk hierbij na over de wijze waarop jullie club intern en extern communiceert. Is de presentatie van jullie jeugdopleiding duidelijk, is de communicatie op website of sociale media aantrekkelijk, … ?

 • Focus ook op de sociale rol van jullie club. Welke initiatieven nemen jullie op dit vlak ? Stimuleer de interesse van de stakeholders om fan te worden van de jeugdopleiding. De jeugdopleiding is “the place to be” tijdens wedstrijddagen om vrienden te ontmoeten.
 1. De voorzitter en bestuurders van de club

 • Blijf goede contacten met de bestuurders van de club onderhouden en probeer te zorgen voor een goede verankering van de jeugdopleiding binnen het hoofdbestuur van de club. Zet hierbij een ‘informele’ relatielijn met de bestuurders op. Zo kunnen jullie bijvoorbeeld proactief telefoon- en/ of videogesprekken met hen organiseren.
  Deel jullie jeugdvisie met hen (voortgang en updates over de staf, spelers en de gemeenschap/community).
  Open de discussie over jullie medebeslissingsrol (en niet alleen adviserende rol) en positie binnen de club. Toon hierbij het noodzakelijke leiderschap.
  Voel je niet geremd en durf verantwoordelijkheid op te nemen.

 • Overtuig het hoofdbestuur om te blijven (meer dan ooit) investeren in de jeugdopleiding en het ontwikkelen van spelers van de eigen regio, gezien het budget van amateurclubs door de Corona crisis mogelijk zal verminderen. Overtuig hen te focussen op de lokale verankering en op het verenigingsleven. De reden van bestaan van een amateurclub is en blijft immers de jeugdopleiding.

Misschien leiden de huidige omstandigheden ertoe dat de bestuurders van de clubs hierover op een andere manier gaan moeten nadenken? Misschien biedt de focus op de jeugdopleiding de club wel kansen om te overleven? Misschien zet de huidige situatie de ambities om te stijgen en vooral de angst om te dalen wel eens voor goed en altijd aan de kant? Misschien dwingen jullie nu kansen af om deze discussies eens ten gronde met de clubleiders te voeren?

Beste jeugdverantwoordelijken, jeugdcoördinatoren, TVJO’s en jeugdvoorzitters, 

Wij wensen jullie veel creativiteit en een “go-for-it”-mentaliteit bij het waarborgen van een duurzame bestaansreden van jouw jeugdopleiding en veel succes in het (nieuwe) normaal!

Jullie zijn van harte welkom om jullie mening met ons verder te delen en we zijn steeds beschikbaar om jullie hierbij te helpen.

Wij wensen jullie een goede gezondheid en onze sportieve groeten.

 

Vanuit Voetbal Vlaanderen Vanuit Double Pass
   

Benny Mazur 
Secretaris-generaal
benny.mazur@voetbalvlaanderen.be

Hugo Schoukens
CEO
hugo.schoukens@doublepass.com

Bob Browaeys
Hoofd Sporttechnisch departement
bob.browaeys@voetbalvlaanderen.be  

David Pauwels
Senior Consultant & Manager
david.pauwels@doublepass.com

Diederik Nys
Manager Jeugdsport
diederik.nys@voetbalvlaanderen.be

Kris Collaert
Project Manager Vlaanderen
kris.collaert@doublepass.com

 

sheds plans Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message